Naš student Marko Dubočanin učestvovao na Internacionalnoj naučnoj konferenciji

Marko Dubočanin, koji je bio jedan od naših najuspešnijih studenata, aktivno je učestvovao u radu Internacionalne naučne konferencije «Ekonomija integracija» – ICEI 2019: Emigracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope, koja je održana od 5. do 7. decembra 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.

Marko Dubočanin bio je penalista na sesiji „(E)migracije – uticaj na konkurentnost i poslovanje kompanija“ kojom prilikom je govorio o tome kako postati uspešan biznismen.