Profesor Hanić učestvovao na Internacionalnoj naučnoj konferenciji

Profesor Hasan Hanić, predsednik fakulteta, aktivno je učestvovao u radu Internacionalne naučne konferencije «Ekonomija integracija» – ICEI 2019: Emigracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope, koja je održana od 5. do 7. decembra 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.

U ime našeg fakulteta, koji je bio jedan od suorganizatora ove velike internacionalne konferencije, profesor Hanić se obratio učesnicima Konferencije.

Profesor Hanić je bio panelista na plenarnoj sesiji Emigracije i konkurentnost zemalja Jugoistočne Evrope. Tom prilikom govorio je o dinamici i razmerama emigracije, uzrocima i posledicama migracija sa posebnim osvrtom na migraciona kretanja u Srbiji.