Poseta delegacije BBA Univerzitetu Danubius

Od 19. do 24. novembra delegacija BBA u sastavu dekan prof. dr Dejan Erić, prodekan prof. dr Zoran Grubišić, dr Branko Živanović i Branko Lazarević, bila je u zvaničnoj poseti rukovodstvu Univerziteta Danubius u Galaciju u Rumuniji. 

Poseta delegacije BBA je deo razmene nastavnika, saradnika i studenata u okviru programs ERAZMUS +.

Rukovodstvo Univerziteta Danubius je upoznalo predstavnike našeg fakulteta sa elementima svoje razvojne strategije, nastavnim programima, prostornim, tehničkim i kadrovskim mogućnostima.

U toku posete dogovoreni su daljnji koraci u realizaciji zaključenog ugovora.

IMG 8562b690e472ad56d23c21911b06c701 V