Naš student Vedran Tomić odbranio doktorsku disertaciju

Vedran Tomić, koji je završio master studije na našem fakultetu, uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na temu „Tradicionalni proizvodi od mleka u funkciji diverzifikacije ruralne ekonomije u Republici Srbiji.“