Profesor Hanić podneo referat na međunarodnom simpozijumu u Aranđelovcu

Na XIX međunarodnom simpozijumu „Odgovori tržišta osiguranja na aktuelne izazove“ koji je održan od 17. do 20. juna 2021. godine u Aranđelovcu, profesor Hanić je podneo referat pod nazivom „Ekonometrijska analiza izdataka domaćinstava za životno osiguranje u Srbiji“.