Naši profesori na IV nacionalnoj konferenciji Srpskog udruženja za marketing

Na Četvrtoj nacionalnoj konferenciji Srpskog udruženja za marketing (SeMA) „Izazovi i perspektive marketinga“ koja je održana na Zlatiboru od 3. do 5. novembra 2023. godine, učestvovali su naši profesori dr Hasan Hanić i doc. dr Milica Bugarčić koji su prezentovali zajednički rad pod nazivom “Primena metodologije studije događaja u marketingu”.

Konferenciju je otvorio profesor Hasan Hanić u svojstvu predsednika Programskog odbora.