Profesor Erić predavač na seminaru „Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji u praksi“

U organizaciji Savoi Financial Consulting i Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru (EUIPAS), od 13. do 17. novembra na Zlatiboru, održan je četvorodnevni seminar na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji u praksi“. Profesor Erić je održao veoma zapaženo predavanje na temu „Organizacioni procesi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji“.