Naši studenti doktorskih studija na Međunarodnoj naučnoj konferenciji

Studenti doktorskih studija našeg fakulteta učestovovali su na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom “Leadership and organization development“ koja je u organizaciji sofijskog Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ održana u Kitenu, u Bugarskoj od 16. do 19. juna 2016.

Referat koji su zajednički napisali Dijana Jovanović, Ljubica Pantelić, Milica Pašić i Dalibor Opačina prezentovala je Dijana Jovanović, dok su doktorandi Ivana Matić, Dragana Buvač i Nevena Petrović prezentovale njihov zajednički rad.

Učesnike naučne konferencije pozdravio je dekan našeg fakulteta prof. dr Hasan Hanić.

Kiten

Kiten 2