Nataša Bakić iz AIK banke održala online predavanje

U ponedeljak, 19. aprila 2021. godine u okviru stručne prakse Nataša Bakić, rukovodilac Službe kontrole rizika likvidnosti, tržišnih i operativnih rizika AIK banke održala je online predavanje na temu „Operativni rizici u bankarskom poslovanju“.