Eksperti iz Generali osiguranja Srbija a.d.o. održali online predavanje

U ponedeljak, 19. aprila 2021. godine u okviru stručne prakse Verica Spasić, direktor koordinator i Aleksandra Milosavljević, direktor regiona Generali osiguranja Srbija a.d.o. održale su online predavanje na temu „Nove strategije u tržišnom nastupu u eri digitalizacije u industriji osiguranja“.