Irena Brajević odbranila doktorsku disertaciju

Irena Brajević  odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Kvalitet pruženih usluga kao determinanta zadovoljstva članova dobrovoljnih penzijskih fondova“ 19. aprila 2021. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije,  prof. dr Ivana Domazet, mentor i dr Darko Marjanović, član.