Nebojša Jeremić odbranio doktorsku disertaciju

Nebojša Jeremić odbranio je doktorsku disertaciju  pod nazivom „Ekonomsko – socijalni efekti reformi sistema direktnog oporezivanja građana“ 16. jula 2020. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor prof. dr Zoran Grubišić i članovi dr Sandra Kamenković i prof. dr Tatjana Jovanić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.