Nebojša Jovović odbranio doktorsku disertaciju

U ponedeljak, 6. juna 2022. godine Nebojša Jovović odbranio je doktorsku disertaciju  pod nazivom  Ograničenja tržišne koncentracije u državama Jugoistočne Evrope“.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Zoran Grubišić, predsednik komisije, profesor emeritus dr Hasan Hanić, mentor i dr Mihajlo Đukić, član.