Odbrana doktorske disertacije kandidata Nebojše Jovovića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Nebojše Jovovića  pod nazivom  Ograničenja tržišne koncentracije u državama Jugoistočne Evrope“ zakazana je za ponedeljak, 6. jun 2022. godine u 12.00 časova u sali S1.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine prof. dr Zoran Grubišić, predsednik komisije, profesor emeritus dr Hasan Hanić, mentor i dr Mihajlo Đukić, član.