Objavljena monografija u redakciji profesora Hanića

Profesor Hanić bio je jedan od članova redakcionog odbora za izradu monografije “30 godina Agencije za osiguranje depozita”.

Više o tome:

Promocija monografije

Iz biltena EFDI