Popust za predupis u prvu godinu do kraja januara

Kandidati koji do 31. januara 2023. godine obave predupis ostvaruju pravo na popust na školarinu za prvu godinu osnovnih akademskih studija u iznosu od 20%.

Predupis se može obaviti na Fakultetu ili online svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova.

Detaljnije informacije:

065/2621730

office@bba.edu.rs