Odbrana doktorske disertacije kandidata Sanje Dončić

Odbrana doktorske disertacije kandidata Sanje Dončić pod nazivom „Procena tržišnih rizika na tržiština u nastajanju primenom novog modela VaR zasnovanog na neuronskim mrežama“ zakazana je za četvrtak, 24. septembar 2020. godine u 12.00 časova. 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine prof. dr Periša Ivanović, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Isidora Ljumović, član.