Odbrana doktorske disertacije kandidata Tatjane Cvetkov Čikošev

Odbrana doktorske disertacije kandidata Tatjane Cvetkov Čikošev pod nazivom „Razvoj i implementacija koncepta integrisanih marketing komunikacija na primeru industrije maziva“ zakazana je za utorak, 15. septembar 2020. godine u 17.00 časova.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Ivana Domazet, mentor i dr Marija Lazarević Moravčević, član.