Mr Daniel Pantić odbranio doktorsku disertaciju

Mr Daniel Pantić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Funkcija interne revizije u korporativnom upravljanju javnim preduzećima Republike Srbije“ u petak, 2. septembra 2016. godine.

 

Komisiju su činili profesori Beogradske bankarske akademije: predsednik dr Predrag Dedeić, mentor prof. dr Gordana Vukelić i član prof. dr Jozefina Beke Trivunac, redovni profesor Alfa univerziteta u Beogradu.

 

2016 09 02 Daniel Pantic

 

Komisija i publika