Olivera Stanišić Vještica odbranila doktorsku disertaciju

U utorak, 6. septembra 2016. godine Olivera Stanišić Vještica odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj obuke i obrazovanja na performanse organizacije i zadovoljstvo zaposlenih“.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori Beogradske bankarske akademije: predsednik prof. dr Svetislav Paunović, mentor prof. dr Živka Pržulj i član prof. dr Mirjana Franceško, redovni profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad.

Sep 6

 

Sep 6 Olivera Stanisic Vjestica