Miloš Janković odbranio doktorsku disertaciju

Miloš Janković odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  „Tendencije razvoja i mehanizmi regulacije hipotekarnih tržišta”, u četvrtak, 29. septembra 2016. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor prof. dr Hasan Hanić, predsednik dr Ismail Musabegović i član prof. dr Branko Vasiljević, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

2016 09 29 M. Jankovic     

 

2016 09 29 M. Jankovic 2     

 

 M. Jankovic

 

M. Jankovic 2