Igor Zorić odbranio doktorsku disertaciju

U sredu, 28. septembra 2016. godine, Igor Zorić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Upravljanje rizicima solventnosti osiguravajućih kompanija”.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: mentor prof. dr Veselin Avdalović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu i profesori našeg fakulteta predsednik prof. dr Hasan Hanić i član prof. dr Periša Ivanović.

28 sept Igor Zoric

28 sept Igor Zoric 4

28 sept Igor Zoric 2

28 sepr Igor Zoric 3