Sonja Jovanović odbranila doktorsku disertaciju

U utorak, 27. septembra 2016. godine, Sonja Jovanović odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Karakteristike menadžmenta ljudskih resursa u krizi – primer finansijskih institucija u Srbiji“.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor prof. dr Živka Pržulj, predsednik prof. dr Gordana Vukelić i član prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. 

 

27 Sept Sonja Jovanovic

 

27 Sept Sonja Jovanovic 2