Mr Milica Kilibarda odbranila doktorsku disertaciju

U utorak, 22. decembra 2015. godine mr Milica Kilibarda odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Uporedna analiza nezavisnosti centralnih banaka zemalja jugoistočne Evrope”.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: predsednik prof. dr Hasan Hanić, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član prof. dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogradu.

DSC06028     Milica Kilibarda