Potpisan Sporazum o saradnji sa kompanijom Generali osiguranje

U cilju razvoja i unapređenja saradnje, Fakultet i Generali osiguranje, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji. Ovim Sporazumom studentima je omogućeno da kroz stručnu praksu primene stečena teorijska znanja i savladaju poslovne veštine u oblasti prodaje životnog osiguranja.