Mr Damir Šehović odbranio doktorsku disertaciju

Obaveštavamo javnost da je u utorak, 8. septembra 2015. godine mr Damir Šehović odbranio doktorsku disertaciju na temu „Koordinacija monetarne i fiskalne politike u savremenim tržišnim privredama“. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: predsednik, prof. dr Hasan Hanić, mentor, dr Aleksandar Živković i članovi dr Slobodan Lakić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Zoran Grubišić i dr Mališa Đukić, profesori Beogradske bankarske akademije.

8 sep seh18 sep seh28 sep seh3