Mr Dušan Marković odbranio doktorsku disertaciju

Obaveštavamo javnost da je u sredu, 9. septembra 2015. godine mr Dušan Marković odbranio doktorsku disertaciju na temu „Integracija virtuelnog univerziteta i virtuelnog preduzeća u funkciji povećanja profesionalnih kompetencija zaposlenih“.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik, prof. dr Živka Pržulj, mentor, prof. dr Hasan Hanić i član, prof. dr Milan Stamatović, redovni profesor Univerziteta Metropolitan.

10 sep mark110 sep mark210 sep mark3