Mr Slavica Stevanović odbranila doktorsku disertaciju

Obaveštavamo javnost da je u sredu, 4. novembra 2015. godine mr Slavica Stevanović odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Upotrebna vrednost informacija o novčanim tokovima”.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: predsednik prof. dr Mirko Andrić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta iz Subotice Univerziteta u Novom Sadu, mentor prof. dr Gordana Vukelić i član prof. dr Zoran Grubišić, profesori Beogradske bankarske akademije.

4 nov ss1   4 nov ss2