Na Fakultetu održan Seminar o islamskom bankarstvu

Fakultet je u saradnji sa Bosna Bank International iz Sarajeva, 29. oktobra 2015. organizovao seminar pod nazivom “Islamsko bankarstvo”. Predavanja su održali istaknuti stručnjaci i menadžeri Banke iz ove oblasti: prof. dr Šukrija Ramić, mr Amel Kovačević, Muhiba Muratović i mr Muhamed Emšo.

Seminaru su prisustvovali direktori banaka, nastavnici, saradnici, studenti Fakulteta i istraživači sa Instituta ekonomskih nauka.

29 okt ib4    29 okt ib1