Održana obuka iz Analize finansijskih izveštaja

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Francusko-srpskom privrednom komorom za zaposlene u francuskim kompanijama CFNR, Agrobaza i Credit Agricole, Fakultet je 20. i 21. maja organizovao obuku iz Analize finansijskih izveštaja. Obuku su realizovali profesori Beogradske bankarske akademije, prof. dr Zoran Grubišić, dr Grozdana Belopavlović i dr Branko Živanović. Polaznicima su uručeni sertifikati o pohađanju obuke.

22 maj ahov