Održana regionalna konferencija “Zarade i modeli nagrađivanja u jugoistočnoj Evropi”

Fakultet je 28. i 29. maja u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, Institutom ekonomskih nauka i Mrežom za poslovnu podršku (BSN) organizovao prvu regionalnu konferenciju posvećenu problematici zarada, njihovom vezivanju za radni učinak i modelima nagrađivanja.

Cilj konferencije bio je da se razmotre različiti apsekti zarada i problemi primene najboljih modela nagrađivanja.

 

Konferenciju su otvorili dekan Fakulteta, prof. dr Hasan Hanić, Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada i mr Kosovka Ognjanović sa Instituta ekonomskih nauka.

 

Na konferenciji su tokom dva dana kroz panel diskusije svoje radove izlagali preduzetnici, menadžeri i HR stručnjaci iz privrede, javnog sektora, konsalting agencija; eminentni naučni radnici i stručnjaci za sisteme nagrađivanja iz Srbije, Bosne i Hercegovine  i Hrvatske.

 

 28 maj zarade 2     28 maj zarade 3

28 maj zarade 1     28 maj zarade 4

28 maj zarade 5