Online predavanja eksperata iz banaka, osiguravajućih i revizorskih kuća

U periodu od 19. do 29. aprila u okviru stručne prakse eksperti iz banaka i osiguravajućih kuća održaće online predavanja prema programu.

Link za pristup predavanjima: https://meet.google.com/lookup/gjldyqlhoi