Otvorena pozicija u PwC Srbija za studente BBA

Revizorska kuća PwC Srbija nudi našim studentima plaćenu prasku u timu za računovodstvo i obračun zarada za njihove klijente sa mogućnošću stalnog zaposlenja.
U prilogu je opis oglasa, a link za prijave je ovde