Poziv nastavnicima za učešće u programu razmene sa Ekonomskim fakultetom Tehničkog univerziteta u Košicama

Sporazumom o saradnji (Erasmus+ Programme, Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility) koji je zaključen sa Ekonomskim fakultetom Tehničkog univerziteta u Košicama, nastavnici zaposleni na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije imaće priliku da u letnjem semestru akademske 2015/16. godine po ovom osnovu borave u Košicama.

Za vreme trajanja razmene, nastavnici su u obavezi da održe minimum 8 časova predavanja na nedeljnom nivou, a maksimalna dužina boravka je 10 dana po nastavniku. Troškovi puta (povratna karta) pokriveni su do iznosa od 180 EUR, a nastavnicima će po danu biti isplaćeno 160 EUR.

Zainteresovni nastavnici svoje prijave mogu podneti do 29. februara. U okviru prijave potrebno je dostaviti CV, okvirno navesti planirane teme predavanja, kao i planirani period boravka. Konačnu odluku o izboru doneće tročlani komitet. Prijave se dostavljaju elektronski na mejl adresu milena.lazic@bba.edu.rs.