Izvršni direktor kompanije za korporativne finansije održao gostujuće predavanje

Les Nemeti, osnivač i izvršni direktor Euro-Phoenixa, vodeće kompanije za korporativne finansije na tržištima u razvoju gostovao je na našem fakultetu 4. oktobra 2012. godine i održao predavanje na temu Promena vlasničke strukture.

CV Lesa Nemetija

4.okt 1 4.okt 2