Predsednik profesor Hanić u poseti Udruženju banaka Srbije

Predsednik fakulteta profesor Hanić sastao se sa generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije gospodinom Vladimirom Vasićem. Na sastanku koji je održan u Udruženju banaka Srbije predsednik Hanić razgovarao je o mogućnostima uspostavljanja saradnje na planu angažovanja naših studenata na projektima UBS-a.