Sanja Dončić odbranila doktorsku disertaciju

Sanja Dončić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena tržišnih rizika na tržištima u nastajanju primenom novog modela VaR zasnovanog na neuronskim mrežama“ 24. septembra 2020. godine.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Periša Ivanović, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i dr Isidora Ljumović, član.