Predstavnici Narodne banke Srbije održali predavanje na temu “Držanje online prezentacija”

U četvrtak, 16. marta 2023. godine predstavnici Grupe za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije održali su predavanje na temu „Držanje online prezentacija“.

Predavanje je bilo realizovano kroz sledeće podnaslove:

  • Kako da uspešno govorimo u javnosti
  • Držanje online prezentacija
  • Glavne prednosti online prezentacija
  • Kako izbeći tehničke probleme
  • Kako se rešiti ometača
  • Kako kreirati slajdove
  • Kako postići da izlagač bude centralna figura
  • Kako urediti prostor za prezentaciju
  • Rezime