Profesor Hanić učestvovao na okruglom stolu „Priprema projekata i profila za učešće na 10. Sarajevo Business Forumu – 2019“

U utorak, 12. marta 2019. godineu Privrednoj komori Srbije održan je okrugli sto na temu „Priprema projekata i profila za učešće na 10. Sarajevo Business Forumu – 2019“.

U radu Okruglog stola učestvovao je profesor Hanić u ime Beogradske bankarske akademije, koja je zajedno sa Privrednom komorom Srbije suorganizator Okruglog stola.

10. Sarajevo Business Forum – 2019 „Internacionalizacija poslovanja, razvojne šanse, pronalazak investitora i otvaranje novih tržišta“ biće održan od 17. do 19. aprila 2019. godine.

Link za prijavu za učešće na 10. Sarajevo Business Forumu – 2019 https://sarajevobusinessforum.com/

 

Privredna komora Sarajevo biznis forum