Senad Lekpek, naš bivši student odbranio doktorsku disertaciju na univerzitetu u Istanbulu

U petak, 2. decembra 2016. godine bivši student našeg fakulteta Senad Lekpek uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Three essays on the behavior of equity market returns na Ozyegin univerzitetu u Istanbulu.

Senad Lekpek