Tijana Kaličanin odbranila doktorsku disertaciju

Tijana Kaličanin odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj tržišne koncentracije na profitabilnost bankarskog sektora“ 2. septembra 2021.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i prof. dr Lidija Barjaktarović, član.