Aleksandra Cvejić

Predavač van radnog odnosa
Aleksandra Cvejić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 301
Vreme prijema:
utorak 18.00 – 19.00
četvrtak 18.00 – 19.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Bankarstvo i Bankarsko poslovanje


Aleksandra Cvejić

Predavač van radnog odnosa

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Aleksandra Cvejić je predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Oblast naučnog interesovanja: ekonomija i finansije, bankarsko poslovanje i rizici, korporativno-finansijska restrukturiranja, valutne i kamatne transformacije. Osnovne akademske studije prvog stepena završila je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, sa prosečnom ocenom 9,83, 2011. godine. Master akademske studije, smer Investiciono bankarstvo, završila je 2015. godine, takođe na Beogradskoj bankarskoj akademiji, sa prosečnom ocenom 10,00. Nosilac je priznanja za postignute izvanredne rezultate tokom master akademskih studija.
Akademsku karijeru započela je 2009. godine kao demonstrator na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, podučavajući studente na predmetima Bankarstvo i Bankarsko poslovanje. Od 2011. godine, predavač je na istim predmetima.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započinje 2012. godine kao finansijski analitičar, obavljajući poslove vođenja i nadzora nad poslovnim knjigama, ocene kreditnog boniteta i finansijskog restrukturiranja privrednih društava. Učestvovala je u značajnim komercijalni projektima.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Cvejić, A. (2016). Efekti neperformansnih plasmana na kapital i kapitalnu adekvatnost poslovnih banaka, monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, ISBN 978-86-525-0272-1, COBISS.SR-ID 223595276