Dr Sonja D. Radenković

Vanredni profesor
Sonja Radenković
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 207
Vreme prijema:
sreda 16.00 – 17.00
sreda 19.00 – 20.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Uvod u informacione sisteme
Digitalne finansije
Digitalni marketing
Upravljački informacioni sistemi
Projektovanje i razvoj informacionih sistema
Baze podataka


Master studije:

Programiranje
Finansijske tehnologije
Napredna poslovna analitika
Marketing informacioni sistemi
Upravljanje projektima

Dr Sonja D. Radenković

Vanredni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Sonja D. Radenković rođena je u Đakovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Leposaviću. Diplomirala je 2004. godine na Fakultetu organizacionih nauka na odseku za informacione sisteme i tehnologije kao najbolji student u generaciji. Magistarsku tezu pod nazivom “Transformacija metamodela inteligentnih edukativnih sistema” odbranila je 2008. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Softversko inženjerstvo inteligentnih edukativnih sistema” odbranila je 2014. godine, takođe na Fakultetu organizacionih nauka na odseku za informacione sisteme i time stekla akademski naziv doktora tehničkih nauka.
Stručno se usavršavala na studijskim boravcima na North-West Regional College Londonderry u Velikoj Britaniji, na University of National and World Economy Sofija u Bugarskoj, na Salzburg University of Applied Sciences u Austriji, na Hochshule Geiseinheim University Geiseinheim u Nemačkoj i na l’ISM-IAE de Versailles St-Quentin-en-Yvelines Université Paris Saclay, Paris u Francuskoj.
Njene oblasti interesovanja su: softversko inženjerstvo, veštačka inteligencija, informacioni sistemi, digitalna transformacija, tehnološki podržano učenje, upravljanje znanjem, upravljanje projektima. Autor je brojnih radova iz ovih oblasti.
Član je GOOD OLD AI (www.goodoldai.org) istraživačke mreže na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Član je Project Task Group i direktor istraživačkog centra za finansijski menadžment u European Marketing and Management Association (EUMMAS) – organizaciji koja povezuje lidere u akademskim institucijama i biznisu.

Profesionalna karijera

Svoje radno iskustvo Sonja D. Radenković započela je još za vreme studija. U periodu jul – novembar 2001. radila je kao Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE International Language Interpreter. Bila je saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na predmetima Programski jezici i prevodioci i Projektovanje programa.
Od oktobra 2005. godine do marta 2020. godine bila je zaposlena  na Visokoj ekonomskoj školi strukovnih studija Peć-Leposavić. Tu je izabrana u sva zvanja u strukovnom obrazovanju: asistent, predavač i profesor strukovnih studija u oblasti informacionih sistema. Izabrana je za naučnog saradnika iz oblasti informacionih sistema na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Birana je u zvanje docenta i vanrednog profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerziteta Beograd. Radila je i kao nacionalni konsultant na OSCE i UNDP projektima.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Radenković, S. D. (2020). Uvod u informacione sisteme. Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Union Univerzitet Beograd. 2020. ISBN: 978-86-7852-058-7.
  2. Radenković, S. D. (2020). Elektronsko poslovanje i njegova primena. Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Union Univerzitet Beograd. 2020. ISBN: 978-86-7852-059-4.
  3. Denić, N. M. Radenković, S. D. (2019). Elektronsko poslovanje, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
  4. Radenković, S. D. Milosavljević, S. (2017). Informatika – praktikum laboratorijskih vežbi, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću