Prof. dr Mirjana Radović Marković

Redovni profesor i naučni savetnik
Mirjana Radović Marković
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 105
Vreme prijema:
po dogovoru (na fakultetu)
četvrtak 17.00 – 18.00 (onlajn)
Master studije:

Metodologija ekonomskih istraživanja


Doktorske studije:

Metodologija naučnog istraživanja


Prof. dr Mirjana Radović Marković

Redovni profesor i naučni savetnik

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Prof. dr Mirjana Radović-Marković rođena je u Beogradu, gde je završila svoje obrazovanje. Po završetku gimnazije upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, a zatim na istom fakultetu nastavlja poslediplomske studije, gde je odbranila 1982. god. Magistarsku tezu. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posle odbranjene doktorske teze, svoje stručno usavršavanje nastavlja u inostranstvu. Prvo u Holandiji u Institutu za društvene nauke Hag 1987. godine , a zatim dobija stipendiju Ujedinjenih nacija 1988. i odlazi na postdoktorske studije na Ekonomski fakultet, Univerzitet Lomonosov u Moskvi. Naredne , 1989. godine odlazi na studijski boravak u Sjedinjene Američke Države.
Tokom 2014. i 2015. godine završila je specijalizaciju iz oblasti obrazovanja na College of Teachers iz Londona , Velika Britanija i stekla sertifikat licenciranog predavača .

Profesionalna karijera

Po završetku redovnih studija radila je prvo u Ekonomskom Institutu, a zatim je nastavila svoju bogatu karijeru u Institutu ekonomskih nauka, Fakultetu za menadžment BK, Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment-Univerzitet privredna akademija , BBA -Union Univerzitet, Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i drugim akademskim institucijama.
U dosadašnjem radu objavila je 298 naučnih radova, od kojih su 20 na SCI listi i 35 na SCOPUS-u. Najpoznatije su njene knjige Entrepreneurship and Work in Gig Economy “(2021), „Globalization and Entrepreneurship in Small Countries “, (2019), zatim „Qualitative methods in economics“, (2017), kao i knjiga „Women and entrepreneurship: female durability, persistence and intuition at work“ (2013) (bila bestseler u Americi i Kanadi u julu i avgustu 2014).

Zvanje redovnog profesora stekla je 2008. god. na Univerzitetu u Kragujevcu. Potom je u ovo isto zvanje birana na više fakulteta i univerziteta u zemlji i inostranstvu, kao što su Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (2012), Univerzitet Privredna akademija (2017 ), South State Ural University u Rusiji (2017) i na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori (2019).

Po pozivu je održala trideset predavanja u inostranstvu -predavala na univerzitetima na Oxfordu, Luganu, Sofiji, Varšavi, Vroclavu, i drugim.Najnovija su njena predavanja na Huan Normal Univerzitetu u Kini.

Osnovala je tri naučna časopisa čiji je i glavni urednik od osnivanja – Journal of Women’s Entrepreneurship and Education, International Review i Entrepreneurship and Business Resilience.

Dobitnica je 20 nacionalnih i međunarodnih nagrada za svoj naučni i pedagoški rad.
Tokom 2023. je uvršćena po drugi put u Oxforsku enciklopediju „Who is Who“ u Srbiji i u knjigu Heroji i neimari u koju su uključeni svi dosadašnji dobitnici nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“.

Bila je član u najvišim telima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (član Matičnog odbora za društvene nauke od 2010-2016. ,član Nacionalnog saveta za nauku od 2016-2021., i član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 2022- danas). Pored toga, obavlja funkciju i člana Senata Univerziteta privredne akademije.

Na Beogradskoj bankarskoj akademiji predaje u zvanju redovnog profesora od 2014.god.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Radović-Marković, M.,(2023). Principles of Management and Leadership in a Global World. Silver and Smith, Great Britain & Agnosta , Serbia, 180 p.
  2. Radović-Marković, M., & Đukanović, B., (2022). Macroeconomics of Western Balkans in the Context of the Global Work and Business Environment, Charlotte, Information Age Publishing (IAP), Inc., United States.
  3. Radović-Marković, M., & Đukanović, B., Marković, D., Dragojević, A., (2021). Entrepreneurship and Work in the Gig Economy -The Case of the Western Balkans, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, United States.
  4. Radović-Marković, M., & Radulović, D., Đukanović, B., Kyaruzi ,S. I.,(2021). Flexibility and Adaptation – The New Post Covid Era, Silver & Smith, United Kingdom, ISBN978-1-80068-337-2.
  5. Radović-Marković, M., & Avolio Aleči, B., (2017), Qualitative methods in economics. Abingdon , Oxon; New York, NY: Routledge, United States, 2017. 208 p. ISBN 978-11-38692-47-3.