Prof. dr Svetislav Paunović

Redovni profesor
Svetislav Paunović
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 301
Vreme prijema:
 ponedeljak 14.00 – 15.00
utorak 17.00 – 18.00
Osnovne studije:

Preduzetništvo,
Korporativne finansije,
Stručna praksa


Master studije:

Organizaciono ponašanje,
Finansijski menadžment,
Stručna praksa


Doktorske studije:

Korporativno restrukturiranje i preduzetništvo


Prof. dr Svetislav Paunović

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Svetislav Paunović je rođen 1961. godine u Beogradu, gde je zavšio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1983. godine. Magistarsku tezu „Višekriterijumska analiza društveno-ekonomske razvijenosti područja SR Srbije“ je odbranio 1986. a doktorsku disertaciju „Industrijska struktura i razvijenost područja Srbije“ 1992. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista Norveške Vlade 1989. je boravio na stručnom usavršavanju na Faculty of Economics – Trondheim University i Norwegian Institute for Urban and Regional Research u Oslu. Stručno usavršavanje je realizovao 1990. na London School of Economics (Velika Britanija) kao i na Brock University i Toronto University (Kanada) 1994. U okviru studijskog boravka 2000. godine bio je gostujući profesor na Athens University of Economics and Business (Grčka). U okviru Tempus projekta 2008. godine je boravio na Faculty of Management u Torinu (Italija). Učestvovao je 2012. godine kao gostujući profesor u okviru Međunarodne nedelje na Frankfurt University of Applied Sciences – Faculty of Business and Law (Nemačka). U okviru ERASMUS+ progama mobilnosti nastavnika boravio je 2018. na Faculty of Economics, Technical University Košice (Slovačka), a 2020. na Faculty of Economics and Information Techology Sciences, Mazovian State University Plock (Poljska).

Profesionalna karijera

Nakon diplomiranja, karijeru je započeo u Institutu za ekonomiku industrije u Beogradu kao istraživač pripravnik, gde je kasnije biran i u zvanja istraživač-saradnik i naučni saradnik. Aktivno je učestvovao u izradi brojnih projekata iz oblasti privrednog razvoja, poslovnog restrukturiranja i ocene investicionih projekata preduzeća. Od 1992-2008. je bio zaposlen na Fakultetu za menadžment BK gde je biran u nastavna zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora. Funkciju v.d. dekana Fakulteta za menadžment je obavljao u periodu od 1996.-1997. Od 2008. godine zaposlen je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo osiguranje i finansije u zvanju redovnog profesora. Koordinator je stručne prakse studenata BBA i predsednik Komisije za nostrifikaciju diploma. U nekoliko mandata je bio član Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Srbije i Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograda. Od 2000. godine angažovan je na međunarodnim projektima iz oblasti podrške i razvoja preduzetništva u Srbiji.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Paunović S. (2015), Entrepreneurial University: driving force of economic growth, MISRA, Sasi (ur.), AWASTHI, Dinesh (ur.). Eleventh biennial conference on entrepreneurship, Bookwell, Delhi, India
  2. Paunović S., Man M.(2014), Communication in Business Leadership, Smarandache, F. et al., Current Communication Difficulties, Zip Publishing, Ohio, USA
  3. Dima I.C., Paunović S. (2013), Operative Management of Industrial Production, Industrial Production Management in Flexible Manufacturing Systems, IGI Global, Pennsylvania, USA
  4. Paunović S. (2012), Preduzetništvo, Data Status, Beograd
  5. Paunović S. (2003), Preduzetništvo – od biznis ideje do realizacije, treće dopunjeno izdanje, Fakultet za menadžment BK, Beograd.