Prof. dr Vladimir Vasić

Redovni profesor
Vladimir Vasić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
sreda 12.00 – 13.00
Osnovne studije:

Analiza podataka


Master studije:

Napredna poslovna analitika,
Metodologija naučnih istraživanja


Doktorske studije:

Multivarijaciona analiza,
Ekonometrija


Prof. dr Vladimir Vasić

Redovni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Vladimir Vasić rođen je 1969. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 1988. godine. Diplomira 1994. godine na predmetu Teorijska statistika, sa temom rada „Funkcije generatrise“. Na istom fakultetu 1994. godine upisuje magistarske studije, smer Statistička analiza. Godine 1999. uspešno brani magistarsku tezu „Statistička analiza izgubljenih podataka“ čime dobija titulu magistar statističkih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Savremene metode statističke analize nedostajućih podataka“ brani 2003. godine, čime stiče titulu doktora statističkih nauka. Od naredne godine na predmetu Multivarijaciona analiza, izvodi predavanja i vežbe. Od 2013. godine izvodi predavanja i vežbe, i na predmetu Neparametarski statistički metodi. Na master studijama izvodio je nastavu na predmetu Multivarijaciona analiza M, kao i na predmetu Matematika i modeliranje za finansije (IMQF). Na doktorskim studijama izvodio je predavanja na predmetima Multivarijaciona analiza D, i Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize.
Osim što je izvodio vežbe na predmetu Osnovi statističke analize na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu, izvodio je predavanja i vežbe na predmetima Osnovi statistike, kao i Poslovna statistika na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Farmaceuskom fakultetu, istog univerziteta, na master studijama, izvodio je predmet Multivarijantna analiza.

Profesionalna karijera

Naučno-istraživački rad prvenstveno je usmeren na implementiranje statističko ekonometrijske teorije u raznim oblastima naučnih istraživanja. Od pomenute statističko ekonometrijske teorije, najviše je bio usmeren na ekonometrijsku i multivarijacionu analizu, dok u poslednje vreme, njegovu pažnju najviše zaokuplja mašinsko učenje. Kao koautor (koji je bio zadužen za metodologiju, kao i za statističko ekonometrijsku analizu) objavio je dvadeset i četiri rada u časopisima na SCI/SSCI listi. Takođe bio je recenzent u časopisima: Economic Annals, Ekonomika preduzeća, kao i Statistička revija.
Takođe bio je i potpresednik Statističkog društva Srbije. Osim što na akademskom nivou, sarađuje sa kolegama sa raznih Univerziteta, uključen je u razne komercijalne privredne projekte u regionu, gde se angažuje na implementaciji statistike, ekonometrije i mašinskog učenja.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Vasić, V. (2021). Analitika nekompletnih podataka 2.0. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost. ISBN: 978-86-403-1707-8.
  2. Vasić, V., Tancioni, M. and Ognjenović, K. (2011). Labour market analysis and forecasting labour market needs in the Republic of Serbia. Belgrade: Technical Assistance to enhance the data management, forecasting and monitoring and evaluation capacity of the National Employment Service – Republic of Serbia. ISBN 978-86-87219-22-9. COBISS.SR-ID 187163660